Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Centrul pentru Învatamânt la Distanta, Frecventa Redusa si
Formare Profesionala Continua

English Version

Acasă | Contact


Curriculum vitae

INFORMATII PERSONALE

 • Nume:..................Bucur Daniela
 • Adresa:...............Alba Iulia, Str. Gheorghe Doja, nr. 30A, Jud. Alba.
 • Telefon:...............0258/806266
 • e-mail:.................dbucur@uab.ro
 • Naţionalitate:.....română
 • Data naşterii:.....14 februarie 1969

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • Perioada (de la –pâna la):..................................2000- în prezent.
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea „1 Decembrie 1918” 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................tehnoredactor, Universitatea
  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
 • Perioada (de la –pâna la):..................................2010 - 2012
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea „1 Decembrie 1918” 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................referent resurse umane în cadrul proiectului: Retea de colaborare universitara online în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente superioare în domeniul geodeziei“ POSDRU/86/1.2/S/63140.
 • Perioada (de la –pâna la):..................................16.05.2007 - 15.11.2007
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea „1 Decembrie 1918” 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Profesională Continuă.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................lector-formator - proiect Phare 2004, Asociaţia A.S. 2001 Alba Iulia. 2002 – membru fondator al Asociaţiei A.S. 2001 Alba Iulia care are ca scop: prestarea de servicii sociale pentru toate categoriile de persoane defavorizate.
 • Perioada (de la –pâna la):..................................2002-2003
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea „1 Decembrie 1918” 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................asistent universitar asociat catedra de Asistenţă socială şi sociologie .

 • EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • 2002-2003- Master În specializarea „Management educaţional” - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic.
   • 1997-2001- Licenţiat - Studii superioare de lungă durată - Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii „1 decembrie 1918” Alba Iulia, profilul Sociopsiho-pedagogie, specializarea Asistenţă socială.
   • 1983-1987- Diplomă de bacalaureat - Liceul Industrial nr.2 Alba Iulia.

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Limba maternă:....................limba română
  • Limbi străine cunoscute:
  • abilitatea de a citi, abilitatea de a scrie, abilitatea de a vorbi.
   • limba engleza:........ -bine,..........-bine,......................... -bine.
  • Aptitudini şi competenţe organizatorice:
   • - aptitudini de bună gestionare a proiectelor în care am fost şi sunt implicată- experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională- competenţe de organizare a evenimentelor ocazionale, desfăşurate în cadrul Centrului ID
  • Aptitudini şi competenţe tehnice:
   • Cunoştiinţe operare PC: operare Programe Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint ), CorelDraw, Adobe, HTML, navigare Internet etc. - Utilizare aparatură birou (fotocopiator, scanner, fax)
  • Alte aptitudini şi competenţe:
   • Permis Categoria B.

  Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
  Adresă: Alba Iulia, str. Nicolae Iorga, nr. 11-13, 510009, ROMÂNIA

  Informaţii generale: departamentulid@uab.ro