Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Centrul pentru Învatamânt la Distanta, Frecventa Redusa si
Formare Profesionala Continua

English Version

Echipa proiectului | Activităţile proiectului | Rezultate şi indicatori asumaţi | Graficul de desfăşurare a proiectului | Cursuri | Contact


Activităţi în derulare:

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice

   LEGĂTURI UTILE:

Universitatea „1 Decembrie 1918”

Platforma e-learning Moodle

Sediu IAS

Proiect în derulare:

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice


Informaţi generale:

Cod final de înregistrare:

 • CNFIS-FDI-2017-0509

 • Denumire instituţie:
 • Universitatea " 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 • Titlu proiect:
 • Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice şi a respectării deontologiei şi eticii academice în
  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 • Domeniu vizat:
 • 7. Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice

 • Bugetul aprobat:
 • 150000 RON


 • Obiectivele proiectului:

  Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii activităţilor didactice în Universitatea "1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, prin dezvoltarea unor instrumente de evaluare a calităţii proceselor de predare specifice învăţamântului la distanţă, respectiv de asigurare a perfecţionării continue a cadrelor didactice în domeniile psihopedagogic şi al respectării deontologiei şi eticii academice.

  Obiective:
  O1. Dezvoltarea şi implementarea pe platforma de e-learning a universităţii (Moodle) a unor module pentru evaluarea de către studenţi a procesului de învăţământ la distanţă, adecvarea metodelor la stilul de învăţare al studenţilor, accesul la baza materială, comunicarea bidirectionala
  O2. Dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice din Universitate care predau la învăţământul cu frecvenţă (IF) şi la distanţă (ID), prin participarea acestora la cursuri de pregatire în domeniu, în scopul perfecţionarii continue, pentru cre?terea calitaţii activităţilor didactice.
  O3. Îmbunătăţirea respectării deontologiei şi eticii academice în rândul cadrelor didactice din UAB si sprijinirea acestora pentru întarirea capacitaţii de autorat ştiinţific, cu impact asupra calitaţii activitaţii educaţionale, prin participarea la seminarii privind normele şi regulile de concepere şi scriere a unei lucrari ştiinţifice

  Universitatea Sediu IAS Sediu IAS Sesiune de comunicări in incinta bibliotecii virtuale Palatul Apor - Rectoratul Universităţii Palatul Apor - Rectoratul Universităţii

  Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
  Adresă: Alba Iulia, str. N. Iorga, nr. 11-13, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: departamentulid@uab.ro

  Webmaster : S.T.