Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Centrul pentru Īnvatamānt la Distanta, Frecventa Redusa si
Formare Profesionala Continua

English Version

Acasă | Echipa proiectului | Activităţile proiectului | Graficul de desfăşurare a cursurilor | Cursuri | Contact

Antat Proiect IFIFR

Rezultate şi indicatori asumaţi:


<>A1. Se vor achiziţiona servicii cu caracter funcţional specifice modulelor MOODLE Elaborare şi implementare Chestionare pentru:

 • modul 1-Evaluare cadrelor didactice de catre studenţi,
 • modul 2- Evaluarea cursurilor de catre studenţi,
 • modul 3- Monitorizarea sistemului de comunicare bidirecţional,
 • modul 4- Dezvoltare rapoarte personalizate a activ. pe platforma Moodle

  Se vor realiza trening-uri specializate pentru cadrele didactice implicate īn activitaţile ID şi studenţii de la forma de īnvaţamānt ID Sesiunile de formare a cadrelor didactice vor avea durata de 10 ore (4ore teorie, 6 activitate practica pe platforma Moodle) utilizānd noile module implementate. Vor lua parte la formare 50 cadre didactice şi 300 studenţi. Formarea cadrelor didactice se va finaliza cu eliberarea unor certificate de training privind utilizarea noilor funcţii ale platformei Moodle. ">Sesiunile de formare a studenţilor se vor realiza prin tutorial web şi se va finaliza prin completarea chestionarele de evaluare, iar echipa tehnica prin modulul de rapoarte va centraliza şi interpreta rezultatele
<> A2. Cursurile din cadrul şcolii de vara se adreseaza unui grup ţinta alcatuit din 80 cadre didactice universitare de la formele IF şi ID (reprezentānd 50% din cadrele didactice titulare), care vor urma cel puţin un modul de perfecţionare. şcoala de vara se va desfaşura īn spaţiile universitaţii şi va avea o durata de 1 saptamāna, 4 zile x 4 ore de curs şi aplicaţii practice şi respectiv 2 ore evaluare/modul. Evaluarea cursanţilor se va realiza la finalul şcolii de vara iar cadrele didactice care vor promova examenul vor primi certificate de participare la cursuri de perfecţionare psihopedagogica.

A3. Īn spaţiile universitaţii, se vor organiza 4 seminarii cu tema "Elaborarea unei lucrari ştiinţifice īn domeniu. Deontologia şi etica academica īn publicare", destinate unui numar minim 50 cadre didactice (reprezentānd 31% din cadrele didactice titulare ale universitaţii) care activeaza īn domeniile: ştiinţe economice, Filologie, ştiinţe Exacte şi Inginereşti. Durata fiecarui seminar va fi de 8 ore (4 ore x 2 zile). Īn cadrul fiecarui seminar vor fi abordate 3 problematici majore adaptate domeniului, respectiv:
 • (i) modul de concepere şi scriere a lucrarilor ştiinţifice specific domeniului vizat;
 • (ii) aspecte deontologice ale publicarii rezultatelor ştiinţifice obţinute īn domeniu, cu un accent deosebit asupra noţiunilor de plagiat şi autoplagiat, respectiv a modul īn care pot fi identificate (prin intermediul soft-urilor dedicate) aceste abateri de la normele de buna conduita;
 • (iii) legislaţia naţionala īn domeniul drepturilor de autor şi de proprietate intelectuala. Īn acest scop, se va constitui echipa pentru realizarea seminariilor, se vor identifica formatorii (cāte 1 formatori/domeniu, cu excep?ia dom. ?tiinţe exacte şi Inginere?ti unde vor fi 2 formatori, 1 pentru domeniul ?tiinţe exacte iar celalalt pentru domeniul ?tiinţe Inginere?ti) care vor elabora materiale didactice suport dedicate (format *.ppt/*.doc). Se vor identifica şi stabili grupele ţinta formate din cadre didactice care activeaza īn domeniile menţionate, calendarul de desfa?urare a seminariilor şi programul specific fiecarei grupe. Formatorii vor desfa?ura efectiv activitaţile de seminar. Se vor elibera certificate de participare.

Indicatori asumaţi:


<>Activitatea A1.
4 module noi implementate īn platforma Moodle:

 • modul Evaluare tutorilor de catre studenţi,
 • modul Evaluarea cursurilor de catre studenţi,
 • modul Monitorizarea sistemului de comunicare bidirecţional,
 • modul Dezvoltare rapoarte personalizate a activitaţilor pe platforma Moodle, īn concordanţa cu standardele ARACIS - ID/IFR

 • 50 cadre didactice certificate printr-un set cursuri de formare privind utilizarea noilor funcţii ale platformei Moodle 300 studenţi ID instruiţi 1 Raport privind evaluarea şi asigurarea calitaţii activitaţilor didactice de la specializarile ID 50 certificate de trening MOODLE eliberate pentru cadrele didactice.

<>Activitatea A2.
4 cursuri de pregatire psihopedagogica elaborate pentru modulele:
 • Complemente de psihologia īnvaţarii;
 • Elemente de didactica universitara;
 • Metode şi strategii didactice aplicate īn īnvaţamāntul universitar;
 • Modulul destinat elementelor de consiliere psiho-pedagogica.

 • 80 cadre didactice participante la şcoala de vara/cursuri de pregatire psihopedagogica 1 Plan de perfecţionare continua a cadrelor didactice din UAB elaborat pentru anul 2018 80 certificate de formare psihopedagogica eliberate

<>Activitatea A3.
4 materiale de seminar privind normele şi regulile de concepere şi scriere a unei lucrari ştiinţifice elaborate
 • 50 cadre didactice instruite cu privire la normele şi regulile de concepere şi scriere a unei lucrari ştiinţifice
 • 50 certificate de participare la seminar eliberate.

Telefon: +40-258-806266; Fax: +40-258-806266
Adresă: Alba Iulia, str. N. Iorga, nr. 11-13, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: departamentulid@uab.ro